چه وقت به مشاور مراجعه کنیم؟

 

چه وقت به مشاور مراجعه کنیم؟

مشاوره دقیقه 90 و در بحرانی ترین شرایط، اگرچه گاهی می تواند امیدبخش یا آرامش دهنده باشد ولی قطعا نمی تواند معجزه کند چون اصلا اعجاز در شرح وظایف مشاوران تعریف نشده است! مشاوره ای می تواند شما را با نتایج موثر روبه رو کند که در زمان مناسب و معقول شروع شده باشد.
زمان یک مشاوره مؤثر قطعا بعد از جلسه خواستگاری و پیش از گفتن یا گرفتن جواب بله نیست!
زمان یک مشاوره نتیجه بخش قطعا پس از فرار نوجوان از خانه نیست!
زمان یک مشاوره اثرگذار قطعا پس از تهدیدهایی که نثار جوان تان کرده اید، نیست!
زمان یک مشاوره کارآمد قطعا پس از رسیدن به آستانه طلاق از همسرتان نیست!

کافی است کمی به عنوان این موضوع بیندیشیم. مشاوره بر امر مشورت و راهنمایی تمرکز دارد و بیشترین قابلیت ها و نتایج آن در جنبه پیشگیرانه ظهور و بروز می کند؛ البته امر روان درمانی مثل رفع و درمان اختلالات خاص روانی موضوع دیگری است.
اگر می خواهید با بحران روبه رو نشوید یا شرایط بحرانی کمتری را تجربه کنید و واقعا از نتایج عملی خدمات روان شناختی بهره مند شوید، باید بسیار پیشتر از مواجهه با مشکلات، وارد فرآیند مشاوره شوید؛ در واقع روان شناسی و خدمات مشاوره ای به شما کمک می کند به شناخت درستی از خودتان دست پیدا کنید و دریابید چه مسائل و نیروهایی در درون شما وجود دارد که افکار، احساسات و رفتارهای تان را هدایت می کند؟ این نکته را هم بدانید هر چه بیشتر بتوانید به حریم افکار و احساساتتان راه یابید، بهتر و بیشتر می توانید گره ها و فشارهای درونی تان را شناسایی و رفع کنید.

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده
نسرین گفت:
خیلی ها برای پرداخت هزینه مشاور مشکل دارند. کاش دولت هزینه های مشاوره را تحت پوشش بیمه قرار دهد.
    مدیریت گفت:
    سلام، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور پیگیر حل این مشکل می باشد.